Pressupostos Participatius

En 2021 s’enceta un nou procés participatiu adreçat a les xiquetes i els xiquets: els Pressupostos Participatius Infantils. Amb aquest es pretén donar veu a la infància, per a que aquesta puga decidir de manera directa en la millora del municipi i triar en què es poden invertir 4.500 euros del pressupost municipal de l’Ajuntament de Bellreguard.
Per tal de portar-los a terme es compta amb la complicitat del CEIP “Gregori Mayans i Ciscar” donat que és el seu alumnat l’encarregat de debatre i dissenyar les propostes així com de votar-les posteriorment. En concret, és l’alumnat de quart, cinqué i sisé qui treballa amb el tutor l’elaboració de les propostes; i, després del clivatge dels tècniques i les tècniques municipals, la totalitat de l’alumnat de primària vota entre les propostes validades.
En definitiva, es tracta d’una eina participativa que possibilita l’orientació dels recursos públics per a la cobertura de les necessitats de la infància directament des del punt de vista d’aquest col·lectiu.