Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard

El Consell de Xiquetes i Xiquets és un òrgan estable de participació, que suposa comptar amb un mecanisme de participació dels infants per a establir un canal de comunicació directa entre els mateixos i les autoritats municipals. Amb el qual, es possibilita la seua intervenció en el debat sobre els assumptes del poble i, per tant, que aquests siguen subjectes socials actius, com així en tenen dret. Però, a més, a través de les pautes participatives es treballa la formació de les conselleres i els consellers en valors cívics i democràtics, tot impulsant els Drets de la Infància.

CURS 2023/2024

BELLREGUARD PARTICIPA PER PRIMERA VEGADA A LA TROBADA DE CONSELLS LOCALS D’INFÀNCIA DE LA XARXA CAI (11-12-2021)

Dissabte, 11 de desembre, el Consell de Xiquetes i Xiquets hem participat a la IV Trobada de Consells Locals d’Infància de la província de València pertanyents a la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF.Donades les circumstàncies, aquesta ha estat realitzada de manera virtual i, per això, cada consell ha participat a una gimcana simultàniament des del seu municipi. Els consellers i les conselleres hem tingut l’oportunitat de contactar amb els nostres anàlegs a través de videoconferència i, a continuació, hem gaudit de la gimcana de conscienciació i respecte pel medi ambient.Cal agrair la col·laboració inestimable de l’equip de voluntariat social que ha fet possible la realització de les activitats. Moltes gràcies Melanie, Ikram i Sanaa!Totes i tots hem guadit d’una jornada lúdica i de promoció de drets que, esperem, siga la primera de moltes més!Molt bona missió supersotaia! #BellreguardAmbLaInfància#ConselldeXiquetesiXiquets#BellreguardCiutatAmigaDeLaInfància

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (20-11-2021)

Dissabte, 20 de novembre, va tindre lloc l’audiència pública de constitució del Consell de Xiquetes i Xiquets. I ja són sis vegades que ho celebrem però, va ser més especial per ser la primera des que comptem amb el reconeixement de “Ciutat Amiga de la Infància” d’Unicef.
L’acte va servir per a escollir la primera i la segona viceprècidència del Consell, resultant escollits en aquests càrrecs Joan Escrivà Negre de 6é i Joan Martí Císcar de 5é.

Endavant!

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (05-11-2021)

El Consell de Xiquetes i Xiquets ja hem encetat les sessions de treball del present curs.
Així, divendres 5 de novembre, ens vàrem reunir en una sessió de presentació per a poder conèixer-nos amb els nous membres i aprendre un poquet més sobre la naturalesa de l’òrgan del qual formem part.
Endavant!
#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets
CURS 2022/2023

BELLREGUARD PARTICIPA PER PRIMERA VEGADA A LA TROBADA DE CONSELLS LOCALS D’INFÀNCIA DE LA XARXA CAI (11-12-2021)

Dissabte, 11 de desembre, el Consell de Xiquetes i Xiquets hem participat a la IV Trobada de Consells Locals d’Infància de la província de València pertanyents a la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF.Donades les circumstàncies, aquesta ha estat realitzada de manera virtual i, per això, cada consell ha participat a una gimcana simultàniament des del seu municipi. Els consellers i les conselleres hem tingut l’oportunitat de contactar amb els nostres anàlegs a través de videoconferència i, a continuació, hem gaudit de la gimcana de conscienciació i respecte pel medi ambient.Cal agrair la col·laboració inestimable de l’equip de voluntariat social que ha fet possible la realització de les activitats. Moltes gràcies Melanie, Ikram i Sanaa!Totes i tots hem guadit d’una jornada lúdica i de promoció de drets que, esperem, siga la primera de moltes més!Molt bona missió supersotaia! #BellreguardAmbLaInfància#ConselldeXiquetesiXiquets#BellreguardCiutatAmigaDeLaInfància

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (20-11-2021)

Dissabte, 20 de novembre, va tindre lloc l’audiència pública de constitució del Consell de Xiquetes i Xiquets. I ja són sis vegades que ho celebrem però, va ser més especial per ser la primera des que comptem amb el reconeixement de “Ciutat Amiga de la Infància” d’Unicef.
L’acte va servir per a escollir la primera i la segona viceprècidència del Consell, resultant escollits en aquests càrrecs Joan Escrivà Negre de 6é i Joan Martí Císcar de 5é.

Endavant!

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (05-11-2021)

El Consell de Xiquetes i Xiquets ja hem encetat les sessions de treball del present curs.
Així, divendres 5 de novembre, ens vàrem reunir en una sessió de presentació per a poder conèixer-nos amb els nous membres i aprendre un poquet més sobre la naturalesa de l’òrgan del qual formem part.
Endavant!
#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets
CURS 2021/2022

BELLREGUARD PARTICIPA PER PRIMERA VEGADA A LA TROBADA DE CONSELLS LOCALS D’INFÀNCIA DE LA XARXA CAI (11-12-2021)

Dissabte, 11 de desembre, el Consell de Xiquetes i Xiquets hem participat a la IV Trobada de Consells Locals d’Infància de la província de València pertanyents a la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF.Donades les circumstàncies, aquesta ha estat realitzada de manera virtual i, per això, cada consell ha participat a una gimcana simultàniament des del seu municipi. Els consellers i les conselleres hem tingut l’oportunitat de contactar amb els nostres anàlegs a través de videoconferència i, a continuació, hem gaudit de la gimcana de conscienciació i respecte pel medi ambient.Cal agrair la col·laboració inestimable de l’equip de voluntariat social que ha fet possible la realització de les activitats. Moltes gràcies Melanie, Ikram i Sanaa!Totes i tots hem guadit d’una jornada lúdica i de promoció de drets que, esperem, siga la primera de moltes més!Molt bona missió supersotaia! #BellreguardAmbLaInfància#ConselldeXiquetesiXiquets#BellreguardCiutatAmigaDeLaInfància

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (20-11-2021)

Dissabte, 20 de novembre, va tindre lloc l’audiència pública de constitució del Consell de Xiquetes i Xiquets. I ja són sis vegades que ho celebrem però, va ser més especial per ser la primera des que comptem amb el reconeixement de “Ciutat Amiga de la Infància” d’Unicef.
L’acte va servir per a escollir la primera i la segona viceprècidència del Consell, resultant escollits en aquests càrrecs Joan Escrivà Negre de 6é i Joan Martí Císcar de 5é.

Endavant!

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (05-11-2021)

El Consell de Xiquetes i Xiquets ja hem encetat les sessions de treball del present curs.
Així, divendres 5 de novembre, ens vàrem reunir en una sessió de presentació per a poder conèixer-nos amb els nous membres i aprendre un poquet més sobre la naturalesa de l’òrgan del qual formem part.
Endavant!
#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets
CURS 2020/2021

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE CLOENDA DEL CURS DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (02-07-2021)

Divendres, 2 de juliol, va tindre lloc l’Audiència pública de cloenda del curs del Consell de Xiquetes i Xiquets; en la qual, vàrem entregar a l’Alcalde i al Regidor d’Infància i Adolescència, l’informe de propostes de millora per al poble, que hem estat treballant al llarg dels mesos i que, esperem, moltes d’aquestes arriben a fer-se realitat, en la mesura del possible.
#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD (04-06-2021)

Divendres, 4 de juny, va tindre lloc l’última sessió de treball del Consell de Xiquetes i Xiquets; en la qual repassàrem les propostes de millora per al poble, que hem estat recollint al llarg dels mesos.

I, a més, vàrem debatre sobre la idoneïtat d’incloure-les a l’informe que li entregarem a l’Alcalde en l’Audiència pública de cloenda del proper 2 de juliol.

#ConselldeXiquetesiXiquets

#BellreguardAmbLaInfància

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD (07-05-2021)

Divendres, 7 de maig, va tindre lloc la sessió de treball del Consell de Xiquetes i Xiquets; en la qual tractàrem, en relació als Drets de la Infància, l’assetjament escolar o “bullying”.

El darrer 2 de maig es va commemorar el Dia Mundial contra l’Assetjament Escolar i, per això, les conselleres i els consellers debatírem sobre les nostres vivències i reflexions davant d’aquest problema.

#BellreguardAmbLaInfància

#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD (26-03-21)

Divendres, 26 de març, va tindre lloc la sessió de treball del Consell de Xiquetes i Xiquets; en la qual tractàrem, en relació als Drets de la Infància, el respecte al medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Concretament, les conselleres i els consellers vàrem debatre sobre les accions del present que reduiran els efectes negatius en el planeta que deixarem a les properes generacions.

#BellreguardAmbLaInfància

#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD (08-03-21)

Divendres, 5 de març, va tindre lloc per videoconferència la sessió de treball del Consell de Xiquetes i Xiquets; en la qual tractàrem, en relació als Drets de la Infància, la igualtat i la no-discriminació per raó de gènere.

Amb raó de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, vàrem debatre sobre les reivindicacions i els valors relacionats amb aquesta. I, a més, realitzàrem un collage col·lectiu amb la nostra reinvindicació per al 8M.

Es tracta d’un cartell reivindicatiu ideat i realitzat per: Aitana, Mireia, Jaume, Joan C., Mar, Irene, Moha, Íngrid, Joan E., Àlex i Elsa.

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD (10-02-21)

Divendres, 5 de febrer, va tindre lloc per videoconferència la sessió de treball del Consell de Xiquetes i Xiquets; en la qual, coneguérem com és la vida dels infants als campaments de refugiats sahrauís.

El proper 27 de febrer es commemora el Dia del Poble Sahrauí i vàrem reflexionar sobre el conflicte i les conseqüències per als més vulnerables, en especial, els infants.

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD (11-01-21)

Divendres, 8 de gener, va tindre lloc, per videoconferència, la sessió de treball del Consell de Xiquetes i Xiquets; en la qual tractàrem, en relació als Drets de la Infància, la no-violència i la cultura de la pau.

El proper 30 de gener es commemora el Dia Escolar de la No-violència i la Pau i vàrem reflexionar sobre la necessitat de promoure els valors de la tolerància, la solidaritat, el respecte dels Drets Humans, la no-violència i la pau.

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS DE BELLREGUARD (14-12-20)

Divendres, 11 de desembre, va tindre lloc la sessió de treball del Consell de Xiquetes i Xiquets.

Primer, emplenàrem uns qüestionaris per a participar a un estudi de l’“Aula d’Infància i Adolescència” de la Universitat Politècnica de València.

I, després, realitzàrem una dinàmica dels Drets de la Infància en la que posàrem a prova la nostra percepció sobre les veritables necessitats dels infants.

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

AUDIÈNCIA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (23-11-20)

Dissabte, 21 de novembre, va tindre lloc l’audiència pública de constitució del Consell de Xiquetes i Xiquets. Sent el cinqué any consecutiu que comptem al poble amb aquest òrgan de participació de la infància de Bellreguard.

L’audiència pública va reunir els infants amb els representants polítics; els quals van animar a aquests a fer una bona feina per millorar el poble.

L’Alcalde, Àlex Ruíz, va donar resposta a les propostes de millora del poble que va treballar l’anterior Consell. I, el Regidor d’Infància, Adolescència i Joventut, Juanjo Giner, va encomanar a l’actual treballar sobre els Drets de la Infància tot contextualitzant-los en la realitat que vivim.

A més, l’acte va servir per a realitzar la votació de la primera i la segona viceprècidència del Consell, resultant escollits ens aquests càrrecs Mireia Palonés Navarro de 6é i Àlex Prats Avargues de 5é.

Endavant!

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL CONSELL DE XIQUETES I XIQUETS (11-11-20)

El Consell de Xiquetes i Xiquets ha començat a treballar realitzant la sessió de presentació del present curs.

Vàrem realitzar una dinàmica de presentació i una activitat lúdica per conèixer els drets dels infants; dels quals, és el dret a participar de les xiquetes i els xiquets en el que es fonamenta l’existència del nostre consell.

Continuem participant!

#BellreguardAmbLaInfància
#ConselldeXiquetesiXiquets